PETROINSTAL  |   TREBALLA AMB NOSALTRES

Bases de distribució

NORMATIVA APLICABLE: MI-IP02

Instal·lem i oferim el servei de manteniment a parcs d’emmagatzemat de líquids petrolífers amb l’objectiu específic de ser distribuït a granel tant per a ús propi com per a la venda a estacions de servei o unitats de subministrament.

Àmbit petrolífer i elèctric

Àmbit contra incendis

Àmbit metrològic

Àmbit mediambiental

Àmbit transport mercaderies perilloses (ADR)

Àmbit recursos

Àmbit manteniments

Demana pressupost sense compromís!