PETROINSTAL  |   TREBALLA AMB NOSALTRES

Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informen que les dades que es puguin facilitar a través dels formularis existents per a la present autoritza que les dades personals facilitades seran tractades per PETROINSTAL SL, amb CIF B-64680937 i el seu social a Narcís Monturiol 14, Nau 1 del Pol.Ind. Los Planes de Arau, 08787 La Pobla de Claramunt (Barcelona), telèfon 902575533, correu electrònic Info@petroinstal.com Les dades facilitades seran tractades amb les següents finalitats i característiques segons els formularis de captació de dades:

Formulari de contacte

La finalitat del tractament de les dades que ens facilita és poder atendre la vostra consulta, i poder informar de qüestions que poden ser del vostre interès. Aquest tractament de dades es realitza a disposar del vostre consentiment. Aquestes dades no seran cedides a terceres persones, llevat de les autoritats competents i dacord amb una habilitació legal.

Aquestes dades seran conservades sempre que es mantingui la relació que ens vincula.

Formulari de treballa amb nosaltres

La finalitat del tractament de les dades que ens facilita és poder incorporar el seu currículum a la nostra base de dades per als processos de selecció que compleixin aquest perfil. Aquest tractament de dades es realitza a disposar del seu consentiment exprés per a la seva incorporació als nostres processos de recursos humans.

Aquestes dades no seran cedides a terceres persones, llevat de les autoritats competents i dacord amb una habilitació legal. Aquestes dades seran conservades fins que el mateix interessat no mostri la seva voluntat de ser incorporat als processos de selecció o quan amb el transcurs del temps les dades quedin desactualitzades.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets daccés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci a Narcís Monturiol 14, Nau 1 del Pol.Ind. Els Plans d’Arau, 08787 La Pobla de Claramunt (Barcelona) o Info@petroinstal.com. Així mateix, també podrà presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de dades.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL.

Aquest lloc web és propietat de PETROINSTAL, S.L. Els drets de propietat intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquest lloc web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com enllaços (“hiperlinks”) que s’estableixin a altres pàgines web de qualsevol institució afiliada o cos, són privatius, llevat que s’especifiqui expressament el contrari.

Qualsevol denominació, disseny o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per PETROINSTAL, S.L., o per tercers.

Qualsevol ús indegut per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a la legislació espanyola o comunitària.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tots els que tinguin accés a aquesta pàgina, i no és responsabilitat de PETROINSTAL, S.L. lús que lusuari pot dur a terme en relació amb això, amb la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, el contingut o les advertències d’aquest lloc web sense el permís previ per escrit de PETROINSTAL, S.L. PETROINSTAL, S.L. no transfereix als usuaris la propietat del programari. L’usuari és el propietari del suport en què el programari és gravat.

PETROINSTAL, S.L. té tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent programari. Si l’usuari transfereix programari d’aquest lloc web al terminal, no podrà disseccionar per estudiar-lo i descompilar, traduir llengua o versió del codi objecte original a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ.

Aquestes condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols, i en particular, els d’Igualada, per conèixer de totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, l’aplicació i el compliment d’aquestes. L’usuari, en virtut de la seva acceptació de les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent, li pugui correspondre.

INFORMACIÓ ADDICIONAL CLIENTS

El responsable del tractament és Petroinstal S.L., amb CIF B-64680937 i seu social al C/ Narcís Monturiol, 14, nau 1, Pol. Ind. Plans d’Arau 08787 La Pobla de Claramunt, telèfon 902575533, correu electrònic info@petroinstal.

La finalitat del tractament de les dades que ens facilita és poder gestionar la relació que ens vincula per poder prestar el servei i mantenir-lo informat per qualsevol mitjà, incloent els telemàtics, dels nostres serveis, novetats o qualsevol fet que considerem que pot ser del vostre interès . La legitimació per al tractament de les vostres dades és la pròpia prestació del servei.

Aquestes dades no seran cedides a terceres persones, llevat de les autoritats competents i dacord amb una habilitació legal.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets daccés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci al C/ Narcís Monturiol, 14 nau 1, Pol.Ind. Plans d’Arau, 08787 La Pobla de Claramunt o info@petroinstal.com. Així mateix, també podrà presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de dades.

CORREU ELECTRÒNIC

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza que les dades personals facilitades seran tractades per PETROINSTAL, S.L. La finalitat d’aquest tractament és gestionar les persones de contacte. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones. En qualsevol cas, podrà exercitar els drets previstos per la normativa i obtenir més informació del tractament de les seves dades d’acord amb el que detalla la informació addicional a www.petroinstal.com

El responsable del tractament és Petroinstal, S.L., amb CIF B-64680937 i seu social al C/ Narcís Monturiol, 14 nau 1, Pol Ind. Planes d’Arau, 08787 Pobla de Claramunt, telèfon 902575533, correu electrònic info@petroinstal.com

La finalitat del tractament de les dades que ens facilita és poder gestionar les dades de les persones de contacte i mantenir-les informades, podent utilitzar-les per remetre informació dels nostres serveis o productes que considerem que poden ser del vostre interès.

Aquest tractament de dades es realitza a disposar del vostre consentiment.

Aquestes dades no seran cedides a terceres persones, llevat de les autoritats competents i dacord amb una habilitació legal.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets daccés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci al C/ Narcís Monturiol, 14 nau 1 Pol. Ind. Plans d’Arau, 08787 La Pobla de Claramunt o info@petroinstal.com. Així mateix, també podrà presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de dades.