PETROINSTAL  |   TREBALLA AMB NOSALTRES

Desmantellament

BAIXA · ANULACIÓ · DESMUNTATGE

Deixarem enrere tot allò que ha format part del passat i donarem pas als teus nous projectes.

Estem preparats per desmantellar la teva instal·lació petrolífera, tant si es tracta d’una baixa definitiva com temporal, inertitzant el tanc o
per el contrari, retirant-lo íntegrament; a Petroinstal ho podem fer possible.
T’oferim la millor solució en cada cas. El nostre equip tècnic i humà està preparat per dur a terme l’operativa de principi a fi amb total garantia, seguint la normativa actual i minimitzant al màxim la petjada ambiental que se’n pugui derivar.
Ens cenyim als requeriments tècnics, de seguretat i legals en els àmbits de seguretat industrial i mediambiental que ens marca la corresponent normativa MI-IP06.

Quan iniciem el procés de desmantellament engeguem també el protocol corresponent per gestionar totes les deixalles i residus que se’n deriven. Tot seguit presentem la documentació necessària i gestionem la baixa davant l’organisme competent.

A Petroinstal gestionem desmantellaments d’instal·lacions de consum propi i estacions de servei.

Instal·lacions de consum propi

Estacions de servei

Demana pressupost sense compromís!