PETROINSTAL  |   TREBALLA AMB NOSALTRES

Noves instal·lacions i remodelacions petrolíferes

Des de Petroinstal ens encarreguem de gestionar projectes englobant tots els aspectes que el conformen, començant per el disseny i estudi previ, passant per la tramitació de llicències d’obra, activitat, permisos i autoritzacions. Portem a terme la construcció, execució i, finalment, la legalització i posada en marxa per a que el nostre client obtingui el projecte “claus en mà”.

Disseny i estudi previ d'instal·lacions petrolíferes

Amb l’àmplia experiència del nostre equip junt amb l’anàlisi de l’espai i les condicions que disposen i els serveis que necessiten els nostres clients, fem el disseny personalitzat del projecte amb l’objectiu de satisfer tots els aspectes sol·licitats i cobrir aquells de valor afegit. 

A Petroinstal fem l’estudi i disseny per a realitzar projectes integrals, parcials o remodelacions d’instal·lacions petrolíferes com:

El nostre equip està preparat per a dur a terme qualsevol tipus d’instal·lació que el nostre client sol·liciti. 

Permisos, autoritzacions i relacions amb l'administració

Tramitem tota la documentació que el projecte necessita per a dur-se a terme. Des de Petroinstal ens encarreguem de gestionar els permisos, les autoritzacions, relacions amb administració i informar al client de tots els processos que s’estan duent a terme en cada moment per a que tingui la tranquil·litat de tenir-ho tot sota control.

Instal·lació i construcció d'instal·lacions petrolíferes

Comptem amb equip propi de direcció d’execució d’obra encarregat de la coordinació, direcció tècnica, direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut. L’aspecte de prevenció de riscos laborals és essencial per l’execució segura de les activitats.
L’equip de direcció d’execució d’obra de Petroinstal està compromès en tenir cura de tots els processos per a construir el projecte englobant materials, control qualitatiu i quantitatiu de la construcció i la qualitat. Coordinats sempre amb empreses que ens
garanteixen un servei especialitzat i expert per a totes aquelles tasques específiques que son importants per a que el conjunt de tot el projecte arribi al resultat òptim. L’aspecte del pla de seguretat i salut és essencial per assegurar la execució i compliment dels principis preventius en matèria de coordinació de les activitats.

Legalització i controls inicials

A Petroinstal comptem amb un equip de professionals encarregat d’elaborar la documentació tècnica imprescindible per a formalitzar la legalització del teu projecte així com donar-te suport en el manteniment i actualització de tots els documents necessaris per al seu compliment a mesura que aquesta va canviant.

Claus en mà

Tots els nostres equips, gestionant els diferents aspectes que engloben els projectes, fan possible la entrega final de la instal·lació claus en mà.

Demana pressupost sense compromís!

manteniment d'instal·lacions

Gestió i manteniment d'instal·lacions petrolíferes